Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Studi

 

Studi
İtalya’da okul, yüksekokul ve üniversitelerde kaydını yaptırmak isteyenlere bilgi ve danışmanlık hizmetlerini veriyor. Ayrıca, Konsolosluğun çalışma bölgesinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarının verdiği diploma ve benzer belgeler hakkında değer beyanat sertifikası tanzimi ile söz konusu diplomaların İtalya’da denklik temin etme ve tanınma hususlarındaki muameleleri ifa etmektedir.

İzmir Özel İtalyan Ana ve İlkokulu

- Tarih

1887 yılında “Çocuk bahçesi” adıyla kurulmuş olan okul, zamanın Başbakanı Francesco Crispi’nin kararıyla İvrea Rahibeleri’ne devredilmiş olup günümüzde de söz konusu Rahibeler tarafından işletilmeye devam etmektedir. Okul 1896 yılında ise bir hayır cemiyeti olan Associazione Schiapparelli ‘ye devredilmiştir.
İzmir İtalya Konsolosluğu’nun çalışma bölgesinde bulunan tek İtalyan okuldur.

Okulun Eğitsel Yapısı

Okula Türk, İtalyan ve diğer yabancı vatandaşlar devam etmekte, eğitim programı hem İtalyan hem Türk Bakanlıklarınca belirlenmektedir.

2006-2007 öğretim yılında okula kayıt ücretleri, Ana okul için 4.100 YTl, İlkokul için 5.490 YTl olup söz konusu ücretler %8 KDV oranını ihtiva etmektedir.

İdari yapı

TC. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ana ve ilkokul olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ana okula Türk vatandaşı çocuklar da devam etmekte olup son üç yılda sırasıyla 74, 83 ve 82 öğrenci kaydolmuştur.
Yürürlükteki kanunlara göre İlkokul kısmına sadece İtalyan ve diğer yabancılar devam edebilir.

      ÖZEL İTALYAN ANA VE İLKOKULU
          1454 SOKAK N. 1 – Alsancak 
              35220 İZMİR – TÜRKİYE
   Tel. 0232.421 46 47 Fax. 0232 463 89 76
      E-mail: suorecomunita@hotmail.com

38