Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

İtalya ve Türkiye

 

Ocak 2014 – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül’ün İtalya’ya yaptığı resmi ziyaret – İtalya Cumhurbaşkanı Sn.Giorgio Napolitano ile kadeh kaldırmaları (Quirinale).

İtalya ve Türkiye arasında tarihe dayanan ve Akdenizli ülkeler olmalarından kaynaklanan ilişkiler, zaman içinde, aralarındaki yapıcı siyasi iletişim sayesinde, hem artış gösteren ekonomik ve ticari alandaki ilişkiler olarak, hem de iki ülke halkı arasında var olan olumlu ilişkiler nedeniyle daha da güçlenmiştir.

NATO bünyesindeki ortaklığın yanısıra, İtalya ve Türkiye uluslararası siyasi konuları içeren birçok dosya üzerinde işbirliği içindedir. Bu arada, İtalya Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini hararetle desteklemektedir.
Ekonomi düzleminde ise ilişkiler mükemmel seviyededir. Karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımlar, stratejik öneme haiz birçok sektördeki işbirlikleri sürekli artış kaydetmektedir.
Türkiye’nin İtalya’ya olan sempatisi, İtalya’nın marka değerinin kanıtlandığı kültür ve sanat alanında kendini göstermektedir.

TARİH

“Pax Romana – Roma barışı” coğrafyasına ortak aidiyetten başlamak üzere, İtalyan kıyı şehir devletlerinin doğu ile ticari ilişkilerine varıncaya kadar, tarih boyunca, İtalyan yarımadası ve Anadolu yarımadası arasında son derece yoğun ilişkiler yaşanmıştır . (İtalya Büyükelçisinin İstanbul’daki halihazırdaki residansı, eski Venedik Cumhuriyetini Büyükelçisinin residansıdır). İtalya ve Osmanlı imparatorluğu arasındaki diplomatik ilişkiler 1856 yılına dayanmaktadır. Bu diplomatik ilişkilerin 150 inci yıldönümü 2006 yılında kutlanmıştır.

GÜNCEL

İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler mükemmel seviyeye ulaşmıştır.

NATO bünyesindeki işbirliğinin ve uluslararası birçok siyasi konudaki fikirdaşlığa, (örnek olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin reformu konusundaki görüş birliği) Türkiye’nin Avrupa bağlamındaki perspektifine İtalya’nın verdiği kararlı destek eşlik etmektedir. İki ülke arasında büyük öneme haiz politik, ekonomik-ticari ve kültürel bağlar ihtiva eden stratejik, ortaklık bu temeller üzerinde kurulmuştur.

İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin önemi, iki ülke Dışişleri Bakanlarının ve adı geçen Bakanlık Müsteşarlarının çifttraflı işbirliğini izlemek amacıyla periodik olarak iştişarelerde bulunmalarını öngören Güçlendirilmiş İşbirliği Protokolünün Temmuz 2005 yılında imzalanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

İlişkilerin yoğunluğu sayesine en üst düzeyde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde önemli artışlar olmuştur; bunlar arasında zamanın Cumhurbaşkanı Eks. Abdullah Gül’ün Ocak 2014 tarihinde İtalya’ya yaptığı resmi ziyareti ve Başbakan Renzi’nin aynı yılın Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı ziyareti sayabiliriz.

Ocak 2007 tarihinde iki ülke Başbakanları tarafından çift taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi için imzalanan Strateji metni, çift tarafli işbirliğinin belli başlı ögelerini geliştirmek amacıyla Hükümetler arası Zirvelerin düzenli yapılmasını karara bağlayan stratejik ortaklığı teyid eden bir metindir.

Hükümetler arası ilk Zirve 12 Kasım 2008 tarihinde Başbakanlar Berlusconi ve Erdoğan’ın başkanlığında ve Dışişleri, Savunma, İç İşleri, Ulaştırma ve Ekonomik Kalkınma Bakanlarının katılımıyla İzmir’de yapılmıştır. İkincisini ise, 8 Mayıs 2012 tarihinde Başbakan Erdoğan’ın himayesindeki Türk delegasyonunda bulunan Dışişleri, Avrupa Birliği, İç İşleri, Maliye, Ekonomi, Enerji ve Çevre bakanlarının İtalyan mevkidaşları ve Başbakan Monti ile yaptıkları görüşmeler teşkil eder.

Parlamenter diplomasi de çift taraflı siyasi ilişkilerde büyük bir öneme haizdir. 2005 yılında İtalyan Milletvekilleri Meclis Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı arasında, sırayla İtalya ve Türkiye’de olmak üzere, Parlamenterler düzeyinde karşılıklı seminerler düzenlenmesini öngören bir Protokol imzaladılar.

Sivil toplumlar arasındaki diyaloğun gelişmesine her iki ülke de büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede, Unicredit Grubu ve T.C Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinin ortaklaşa organize ettikleri Türk-İtalyan Diyalog Forumu ayrı bir yer ehemmiyete haizdir. Yenilerinin de organize edildiği ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının başkanlık ettiği bu diyalog forum’u, her iki ülkenin sivil toplum kuruluşlarının önde gelenlerine ortak ilgi alanlarına giren konular üzerinde derinlemesine çalışmalar yapma olanağı sağlamaktadır.