Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Bilimsel Diplomasi

İTALYA-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ

İtalya ve Türkiye arasındaki ikili bilimsel işbirliği, 21.2.2001 tarihinde Roma’da imzalanan ve 2005 yılından bu yana yürürlükte olan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile düzenlenmektedir.

Araştırma kurumları arasındaki işbirliği ile ilgili olarak, CNR’ımızın (İtalya Ulusal Araştırma Kurumu) 30 Temmuz 2015 tarihinde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile otomatik olarak yenilenen dört yıllık Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü‘nü imzaladığını belirtmek gerekir. Bu protokol çerçevesinde, BİT ve enerji ve ulaşım teknolojileri, kimya bilimleri ve malzeme teknolojileri, fizik bilimleri ve madde teknolojileri sektörlerinde projeler finanse edilmiştir.

Nükleer fizik alanında, 2014 yılında INFN’nin (Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü) Legnaro Ulusal Laboratuvarları (LNL) ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi arasında, Türk araştırmacıların LNL’nin laboratuvarlarına ve bilimsel tesislerine erişimini sağlamak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

5 Temmuz 2022 tarihinde, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası Zirvesi vesilesiyle, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Türkiye Bilim ve Teknoloji Bakanı Bilimsel İşbirliği Ortak Deklarasyon’u imzalamışlardır.

Deklarasyon ile taraflar, 21 Şubat 2001 tarihli Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, teklif çağrıları yoluyla seçilecek ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projelerini desteklemek üzere 2023-2025 Yönetim Protokolü imzalanmasına yönelik müzakereleri başlatarak ikili bilimsel işbirliğini yeniden başlatmayı taahhüt etmektedir.

Deklarasyon, tarafları tıp bilimleri, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir hareketlilik, doğal afetlerin önlenmesi, döngüsel ekonomi ve kültürel miras için uygulamalı bilimler ve teknolojiler gibi alanlarda ortak projelere öncelik vermeyi taahhüt etmektedir. Ortak araştırma projeleri için çağrılar hem İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı hem de Tübitak web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İtalya ile dünyanın geri kalan Ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için temel araçlar olarak İtalyan araştırmalarının ve bilimsel diplomasinin uluslararasılaşmasını teşvik etmektedir. Özellikle Akdeniz üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Türkiye, PRIMA ve BLUE MED gibi Avrupa programlarına ve SESAME (Synchrotron light for Experimental Science and Applications in the Middle East) bölgesel organizasyonuna katılmaktadır.

Türkiye ile bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği diğer çok taraflı bağlamlara da uzanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen Avrupa projelerine ek olarak Türkiye, örneğin İtalya’nın her zaman öncü bir rol oynadığı CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü) faaliyetlerine de katılmaktadır. Bilimsel araştırma alanındaki fırsatlar (teklif çağrıları, uluslararası hareketlilik, vb.) hakkında daha fazla bilgi için sizi bu web sitesindeki Duyuru Panosuna düzenli olarak başvurmaya davet ediyoruz. Ayrıca sizi, İtalya ve Türkiye arasında bilimsel alandaki işbirliğine ilişkin haberlerin de yayınlandığı, İtalya Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Cronache Economiche” bültenine abone olmaya davet ediyoruz.