Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Ekonomik Diplomasi

İtalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler mükemmel seviyede olup İtalya her zaman Türkiye’nin en önemli ticari partnerleri arasında yer almıştır. Türkiye, İtalya’nın Akdeniz bölgesindeki önde gelen ticaret ortağıdır ve şu anda düzenli olarak yılda ortalama 20 milyar ABD dolarını aşan istikrarlı ve dengeli bir alışveriş söz konusudur.

ICE Ajansı tarafından İstanbul’da açıklanan verilere göre, 2022 yılında İtalya’nın Türkiye ile dış ticareti bir önceki yıla göre %14,8 artarak 26,4 milyar dolarlık toplam ticaretle İtalya’yı başlıca ticaret ortakları arasında 5. sıraya yerleştirmiştir. AB içinde İtalya, Almanya’nın ardından (45,2 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti) ve Fransa’nın önünde ikinci sırada yer almaktadır. 2022 yılında İtalya’nın ihracatı 2021 yılına kıyasla %21,8’lik bir artışla 14,1 milyar dolara ulaşmış olup, bu rakam ülkemizi Türkiye’nin ana tedarikçileri arasında Rusya, Çin, Almanya ve İsviçre’nin ardından 6. sıraya yerleştirmiş ve ABD’yi 5. sırada geride bırakmıştır.

İtalya ise 2021 yılına kıyasla %7,7’lik bir artışla 12,3 milyarlık mal ve hizmet alımıyla Almanya, İsviçre, ABD, Irak ve Birleşik Krallık’ın ardından Türkiye’nin 5. büyük partneri olarak sabit kalmıştır. 2022’nin ilk yarısında satış ve alımların iki ülke arasında eşit dağıldığı ve neredeyse dengeli bir denge görülmesinin ardından, 31 Aralık 2022’de Türkiye için 1,7 milyarlık negatif bir denge kaydedilmiştir (2021’e kıyasla bir artış).

İtalya’nın 2022 yılındaki ihracat dinamikleri, yakıtlar ve mineral yağlar (geçen yılın aynı dönemine kıyasla +%109,4) ve ‘metaller ve değerli taşlar’ (+%191,7) emtia kaleminin satışları ve daha az ölçüde demir ve çelik ihracatımız (+%47,2) tarafından belirlenmiştir. Sadece eczacılık ürünlerinin ihracatı düşmüştür (-%9.7). İncelenen dönemde ihracatımızın ana kalemleri, ilk kez 3 milyar dolar eşiğini aşan geleneksel ‘makine ve mekanik teçhizat’ olmaya devam etmiştir. Öte yandan İtalya’nın Türkiye’den ithalatının en önemli kalemi 2 milyar Euro’yu aşan ‘motorlu taşıtlar, traktörler ve yedek parçaları’ olmaya devam etmiştir.

2022’de Türkiye’nin ihracatındaki en büyük artışlar arasında Rusya Federasyonu (+%62) ve Romanya’ya (%34,3) yönelik kaydedilen artış yer alırken, Türkiye’nin ithalat dinamikleri arasında İsviçre’den +%402, Rusya Federasyonu’ndan +%103 (esas olarak yakıtlar ve doğal gaz gibi enerji ürünlerinin ithalatı nedeniyle) ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden +%83 artışlar yer almaktadır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar söz konusu olduğunda, ülkemiz için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın kaydedildiği ve İtalya’yı küresel düzeyde Türkiye’deki yatırımcılar arasında ilk sıraya yerleştiren 2020’nin ardından, hem 2021 hem de 2022, bu pazardaki üretimi rekabetçi kılan deniz taşımacılığı maliyetindeki önemli artış nedeniyle, üretimi Doğu’dan taşıyan İtalyan şirketlerinin Türkiye’deki bazı yatırımlarıyla yeniden şekillendirmenin bazı işaretleriyle karakterize edildi. Türkiye’den İtalya’ya yatırım akışına ilişkin veriler de ilgi çekicidir. Toplam stok açısından önemli ölçüde düşük olmasına rağmen, 2021 yılında ilk kez Türkiye’den İtalya’ya yatırım akışı tersine göre daha fazla olmuştur; bu da hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli Türk şirketlerinin ülkemizde yatırım, özellikle de kahverengi alan yatırımları yapma konusunda artan bir ilgi gösterdiğini kanıtlamaktadır. Aslında İtalya, kısa mesafenin sağladığı lojistik imkânlar ve Trieste Limanı gibi RO-RO mallarının nakliyesine yönelik bazı temel merkezler sayesinde gitgide AB pazarına açılan ayrıcalıklı bir ‘kapı’ olarak görülmektedir.

Daha genel olarak İtalya, Türkiye’nin başlıca sanayi kümelerinde üretim tesisleri bulunan büyük İtalyan imalat gruplarının geleneksel ve konsolide varlığının; İtalyan grupların enerji üretimi ve bağlantı projelerindeki faaliyetlerinin; İtalyan bankalarının önemli rolünün; ülkenin altyapısal gelişimine katılımının; savunma sanayi sektöründe mükemmel bir düzeye ulaşan işbirliğinin de tanıklık ettiği gibi, stratejik sektörlerde Ankara için temel bir ortaktır. Türkiye’de 1600’den fazla İtalyan şirketi faaliyet göstermektedir.

Türkiye hakkında güncel bilgiler için “Cronache Economiche” bültenimize abone olabilirsiniz.